ਕਵਿਤਾ ” ਤਰਦੀ ਲਾਸ “

0
382

ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਲਾਸ ਤਰਦੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ,,
ਖੜਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ !!

ਕੋਈ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਬਹਾਰ ਸੀ ,,
ਸਾਰੇ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ !!

ਅੱਧੀ ਨੰਗੀ ਲਾਸ ਰੱਖੀ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ,,
ਕੋਈ ਕੱਪਡ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ !!

ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੂੰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ,,
ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ,ਕੋਈ ਬਲੱਤਕਾਰ ਸੀ !!

ਦੇਖ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ,,
ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਸੀ !!

ਦੇਖਕੇ”ਹਾਕਮ ਮੀਤ”ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ,,
ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.